#wot hulp
Body & Mind

Hulp

Dit is mijn deelname aan #WOT; Write on Thursday. Op de site van Martha, DrsPee, verschijnt iedere donderdag haar blog met het themawoord. Deze week is dit:

 

Hulp ~ 1) Assistentie 2) Alla 3) Assistent 4) Bijstand 5) Broeder 6) Baat 7) Bediende 8) Diaken 9) Eliëfcommissie 10) Genade 11) Handreiking 12) Hulpbetoon 13) Hulpmiddel 14) Hulpverlening 15) Helper 16) Handreiker 17) Helpster 18) Heul 19) Het helpen 20) Knecht 21) Medewerker 22) Medewerking 23) Noodkreet 24) Noodoplossing (crypt.) 25) Ondersteuning

 

Hulp vragen is niet altijd even simpel. We willen voor heel veel “zelluf” doen. Maar hoe komt het dat hulp vragen een dingetje is? Waarom is het zo lastig? Ik heb hier geen klinkklaar antwoord op. Maar ik beredeneer het wel voor mezelf en ik geef mijn eigen visie. We “moeten” altijd sterk en onafhankelijk zijn. Vooral geen hulp vragen. Want zijn we op dat moment niet even zwak? Kunnen we datgene wat we willen niet alleen? Maar draai het eens om: vind jij het gek en erg als iemand jou om hulp vraagt? Vast niet. Je helpt de ander met datgene wat binnen je kunnen ligt.

 

Wat voor hulp nu ook gevraagd wordt; of het iets groots, kleins, simpels of ingewikkelds is. Dat doet er niet. Ik vind het zelfs een teken van kracht. Je stelt je kwetsbaar op laat zien dat je het niet zelf of alleen kunt. Dat je het even prettig vindt om samen tot aanpak over te gaan, omdat je het even niet alleen kunt. Het woord alleen ontleedt is al-één (ontleding geleend van een wijze vrouw). Hulp vragen is net zo mooi als hulp geven.

 

 

 

 

Foto door: Vinoth Chandar

Geef een reactie